Nadgradnja elektronskega poslovanja podjetja Avene doo

Podjetje Avene d.o.o. je bilo izbrano na Javnem razpisu za: Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«.

Višina sofinanciranja znaša 29.995,00 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja

V podjetju Avene d.o.o. smo v okviru projekta izvedli pet različnih ukrepov, s katerimi smo okrepili naše delovanje in promocijo na tujih trgih ter olajšali komunikacijo z našimi kupci in partnerji.

Izvedeni ukrepi so:

 • elektronska izmenjava med partnerji
 • spletna stran za tuje trge
 • spletne trgovine za tuje trge
 • produktno-prodajni video
 • krepitev kompetenc in usposabljanje

Cilj projekta je izboljšanje možnosti vstopa v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečanje mednarodne konkurenčnosti našega poslovanja, izboljšanje in pospeševanje interakcije s poslovnimi partnerji v tujini, učinkovitejše pošiljanje in zbiranje informacij ter izboljšane odnosov v celotni dobavni verigi.

Pričakovani rezultati so povečevanje mednarodne konkurenčnosti preko realizacije navedenih ukrepov.

Operacija se bo izvajala do konca avgusta 2022.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani https://www.eu-skladi.si

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

KREPITEV DIGITALNIH KOMPETENC PODJETJA AVENE D.O.O.

Podjetje AVENE d.o.o je bilo izbrano na Javnem razpisu za: Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v podjetju v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V okviru usposabljanja nas je izvajalec KREATIVIJA D..O.O. dne 09.05.2022 izobrazil na naslednjih področjih:

  • OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI
  • DRUŽBENA OMREŽJA
  • GDPR
  • CANVA
  • SPLOŠNO O INTERNETU IN SPLETNIH STRANEH (prilagajanje novi regulativi in uvajanja novih tehnologij vezanih na digitalizacijo poslovanja, varno urejanje spletnih mest , vzpostavitev domen gostovanja spletnih mest, pregled na prodajo preko spleta, analiza prodaje itd.)

Pričakovani rezultati so povečevanje mednarodne konkurenčnosti.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani
http://www.eu-skladi.si

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednosten naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«;specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.”